Eropaf! en Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken presenteren:Ed en

Nationaal laboratorium

Schuldhulpverlening Anders!

 
Op zoek naar onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen

30 oktober 2014, Theater Stefanus, Utrecht.


We raken massaal in de schulden. Ruim 2 miljoen Nederlandse huishoudens kampen met betalingsachterstanden. Het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening verdubbelde sinds het begin van de crisis tot 89.000. Steeds meer mensen komen er financieel niet meer uit. De gevolgen zijn schrijnend; van sociale en psychische problemen tot mishandeling en/of dakloosheid.

De schuldhulpverlening is tegen deze stortvloed niet meer opgewassen; het is dweilen met de kraan open. Wat moeten we met een systeem dat schuldenaars jarenlang in zijn greep houdt, maar vaak niet verder helpt, niet versterkt of ondersteunt? Welke mogelijkheden zijn er voor een maatschappelijke cultuuromslag in hoe we met schulden omgaan? En ‘schuld’, wat is dat eigenlijk? Moet het systeem om? Kan het anders, beter? Hoe dan?

We nodigen u van harte uit om hierover mee te denken tijdens het Nationaal Laboratorium Schuldhulpverlening Anders! U kunt zich hier direct Inschrijven: via Ticketscript (betalen met IDEAL): >>inschrijven<<

Het programma:

10:00    Opening door wijktheater STUT
10:15    Emma Brunt. Journaliste/publiciste (o.a. De Groene) en ervaringsdeskundige. Lees hier haar Armoededossier.
10:30    Een menselijkere en profijtelijkere schuldenaanpak - Marcel Canoy
11:00    Een steunende bank, opkopen van schulden - Pieter Hilhorst
11:30    Pleidooi voor een onorthodoxe schuldenbenadering - Lilian Linders
12:00    Lunch
13:00    Laboratoria – deelname naar keuze – volledig programma hieronder.
In de laboratoria werken de deelnemers, op basis van door de inleiders geleverde ingrediënten, samen aan het bedenken van onorthodoxe oplossingen voor schulden. De resultaten smeden we aan het eind van de dag om tot een gezamenlijke agenda voor de toekomst.
15:00    Koffie/Thee
15:20    Agenda ‘Schuldhulpverlening Anders!’ - Manifest
Aan de hand van de resultaten uit de laboratoria maken we onder leiding van Pieter  Hillhorst en Jos van der Lans een gezamenlijke agenda voor een fundamenteel andere aanpak van armoede en schulden. Deze agenda adresseren we aan politici en beleidsmakers, professionals en onszelf.
16:30    Netwerkborrel - Muzikale omlijsting door leden van Di Grine Hartzki


Laboratoria Schuldhulpverlening Anders!:

1. Cultuurverandering – Anders kijken naar schulden, maar hoe dan?
Inleiders: antropoloog Erik Bähre (Universiteit Leiden), Nadja Jungmann (Lector Schulden en incasso HU)
en journalist Jelle van der Meer.
2. Gedragsverandering – De psychologie van schulden en schuldenaren
Inleiders: lector Roeland van Geuns (Lector Armoede en Participatie HvA en Mesis), lector Lilian Linders (Fontys Hogeschool) en Jamal Mechbal (Je Eigen Stek en ervaringsdeskundige
)
3. Aan den lijve – Weg uit de onmacht
Bruisend ervaringstheater met STUT en Emma Brunt

4. Kwijtschelding van schulden – De bank nieuwe stijl
Inleiders: Econoom Marcel Canoy (Ecorys), Harry Kruiter (IPW) en Jan Siebols (Vroeg Er op af Amsterdam en voormalig directeur Kredietbank)

5. De uitweg – Stabiliseren, saneren of ………..?
Inleiders: Joke de Kock, voorzitter NVVK (brancheorganisatie voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren),Eelke Blokker (Instituut voor Publieke Waarden) en Christophe Geuskens  (Welzijnsorganisatie DORAS) en bestuurslid van Eropaf!
Ondersteuning
6. De uitsluiting voorbij - Ervaringsdeskundigen en vrijwilligers in schuldhulpverlening
Inleiders: Hans Krikke, directeur van SWSL, Sandra van der Wal, Buurtvereniging Holendrecht (Amsterdam), Landelijk Steunpunt Thuisadministratie en ervaringsdeskundigen uit Overvecht
. Lees hierover: Vrijwilligers in de schuldhulp - denk niet te makkelijk
7. Verantwoordelijke burgers – Financiële opvoeding
Inleiders: Tamara Madern (NIBUD) en Anna van der Schors (NIBUD), ONSbank en leerlingen/docenten van Pouwer school Lees hierover: Financiële kennis en vaardigheden van basisschoolleerlingen

8. Herstel en ondersteuning – Herstel van de relatie schuldeisers en schuldenaars
Inleiders: Gert-Jan Slump (Restorative Justice Nederland), Peter van Bergen (Over rood), Marc Räkers (Eropaf!), Jaime Jorba Bos (Faircasso) Agnes Vester (medewerker thuiszorg en ervaringsdeskundige; schreef haar verhaal in de Handreiking Voorkomen Huisuitzettingen) Lees hierbij: Agnes Vester, Het verhaal van mevrouw T.
9.    Het stelsel van schuldhulpverlening piept en kraakt – Hoe organiseer je verandering?
Inleiders: Nadja Jungmann (Lector Schulden en incasso HU), Erica Schruer (advocaat), Jeroen Boudewijn (eigenaar deurwaarderskantoor v/d Hoeden-Mulder en bestuurslid Eropaf! Ondersteuning) en Carola Schouten (Tweede Kamer-lid CU) Lees hierover: het onderzoek Paritas Passé en rapport In het krijt bij de overheid


Download hier de complete programmaflyer van Nationaal laboratorium Schuldhulpverlening Anders!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Het Jaarboek 2014 van het Tijdschrift Sociale Vraagstukken is aanleiding voor dit Nationaal Laboratorium:

Verlossing van schuld en boete

Onorthodoxe oplossingen voor onbetaalde rekeningen

Met bijdragen van deskundige economen, sociale wetenschappers en professionals: Nadja Jungmann, Roeland van Geuns, Marcel Canoy, Robin Fransman, Femmianne Bredewold, Marc Räkers, Lilian Linders, Stijn Verhagen, Rodrigo Fernandez, Anneke Menger, Jaap van Vliet, Erik Bähre, Jelle van der Meer, Tamara Madern, Anna van der Schorsen en Marc Anderson.

Meer over de inhoud van het Jaarboek 2014: Verlossing van schuld en boete.   Aankondiging van het Jaarboek door Uitgeverij Van Gennep

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Datum, locatie en prijs


Wanneer:     Donderdag 30 oktober 2014
Tijd:              10.00 tot 17.00 uur
Waar:           Theater Stefanus – Braziliëdreef 2, 3563 CK Utrecht-Overvecht
Deelname:    75,-- inclusief lunch en het Jaarboek 2014 van TSV
Studenten:    40,-- inclusief lunch en het Jaarboek 2014 van TSV 
Download hier de programmaflyer van Nationaal laboratorium Schuldhulpverlening Anders!

Inschrijven kan hier:
via Ticketscript (betalen met IDEAL): >>inschrijven<<

Bij aanmeldproblemen, vragen of opmerkingen mail ons: 30oktober@eropaf.org

De opbrengst van dit Nationaal Laboratorium is voor het Eropaf! Meldpunt Huisuitzettingen

Zoeken in deze site