Nationaal Laboratorium: Burgers, Buitenlui en Beleidsmakers


Hoewel de ‘participatiesamenleving’ breed beleden wordt, reageert de formele sector niet altijd adequaat op deze provocerende ontwikkeling. Kom vrijdag 6 november naar het Nationale Laboratorium Burgers, Buitenlui en beleidsmakers. Lees meer>>

Nieuws uitgelicht

26-08-2015
Bron

3e landelijke studiedag 'Voorkomen van huisuitzettingen'

Op deze studiedag 'Voorkomen van huisuitzettingen' praten deskundige sprekers u vanuit verschillende invalshoeken bij. Woensdag 25 november 2015, De Observant, Amersfoort

In 2014 is het aantal huisuitzettingen verder afgenomen. Goed nieuws, zo lijkt het, maar daarachter gaan veel problemen schuil: er zijn meer meldingen van huurders, meer betalingsachterstanden en meer vonnissen. Hoe kan er in het “nieuwe” sociale domein beter worden samengewerkt voor het voorkomen van huisuitzetting? Wat kan er verder worden verbeterd in preventie van betalingsachterstanden?

Op deze 3e landelijke studiedag Voorkomen van Huisuitzetting praten deskundige sprekers u vanuit verschillende invalshoeken bij. Aan bod komen actuele cijfers en ontwikkelingen, de rol van de gemeente en juridische aspecten bij gegevensuitwisseling. In de middag kunt u kiezen uit verschillende praktijkgerichte keuzesessies over gedragsverandering, ketensamenwerking, knelpuntcoaches en herstructurering van schulden.

Dagvoorzitter is Nathalie Boerebach (Aedes Vereniging van Woningcorporaties). Met onder meer:

  • Jeroen Olthof (wethouder Jeugd, Zorg en Wonen Gemeente Zaanstad ) over de samenwerking sociaal wijkteam en corporatie,
  • Anne ten Brummelhuis (Nysingh advocaten) over privacyaspecten bij het (voorkomen) huisuitzetting.
  • Tamara Madern (onderzoek Amsterdams Kenniscentrum voor Maatschappelijke Innovatie) over 'blijvende gedragsverandering bij herhaaldelijke huurachterstand'
  • Catelijne Akkermans (zelfstandig socioloog en onderzoeker Stichting Eropaf!) over 'hoe werken partijen in Rotterdam samen aan het terugdringen van huurachterstanden en het voorkomen van huisuitzettingen?

meer lezen

Agenda

25-11-20153e landelijke studiedag 'Voorkomen van huisuitzettingen'Op deze studiedag 'Voorkomen van huisuitzettingen' praten deskundige sprekers u vanuit verschillende invalshoeken bij. Woensdag 25 november 2015, De Observant, Amersfoortmeer lezen

Activiteiten Eropaf!

31-12-2015Lezingen en workshops door Eropaf en Eropaf! & CoEr zijn veel congressen, symposia, werkbijeenkomsten, master-classes en studiebijeenkomsten over aan Eropaf! gerelateerde onderwerpen. Als u dat wilt kunnen wij hier een bijdrage aan leveren.meer lezen

Zoeken in deze site

Met dank aan

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - Centram - Civic Zeeburg - Combiwel - Doras - Dynamo - Eigen Haard - Eigen Kracht Centrale - Goodwillcentra Amsterdam - Het Huurdershuis -
Van der Hoeden | Mulder - HVO Querido - Hogeschool van Amsterdam - Kessler stichting - Het R.C. Maagdenhuis - Stadsdeel Amsterdam Oost - Stadsdeel West Amsterdam - Ymere

Blog

Het verhaal van Martijn (41). Een zzp'er krijgt een burn-out en wordt uit zijn huis gezet.12-02-2015Donja Pouw, Genevieve Read, Lisette Smink

Twitter

LinkedIn

Eropaf! netwerk en groep.