‘Schuldhulpverlening Anders!’: naar een onorthodoxe aanpak van schulden

Zo’n 300 hulpverleners, deurwaarders, onderzoekers, ervaringsdeskundigen en andere betrokkenen kwamen af op het Nationaal Laboratorium ‘Schuldhulpverlening Anders!’ op 30 oktober. De aanwezigen probeerden een aanzet te geven tot een verbeterde schuldhulpverlening. Lees verder: Schuldhulpverlening anders!

Nieuws uitgelicht

12-01-2015
Bron : Eropaf

Videoregistratie Nationaal laboratorium 'Schuldhulpverlening anders!

Landelijk evenement van Eropaf en Sociale Vraagstukken op 30 oktober 2014 in theater Stafanus te Utrecht Overvecht. 300 deelnemers, onder wie schuldhulpverleners, deurwaarders, onderzoekers, ervaringsdeskundigen, incasseerders, studenten, andere hulpverleners.

meer lezen

Agenda

09-02-2015Marcel Spierts ontvangt De la Courtprijs voor 'De stille krachten van de verzorgingsstaat'Marcel Spierts ontvangt de De la Courtprijs voor zijn proefschrift over De stille krachten van de verzorgingsstaat, over de stormachtige ontwikkeling van de sociaal-culturele beroepen na de Tweede Wereldoorlog. De prijs, een bedrag van 7500 euro, is bedoeld voor onderzoek dat onbetaald en zelfstandig is verricht. De De la Courtprijs wordt om de twee jaar uitgereikt voor wetenschappelijk onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen dat onbetaald en zelfstandig is verricht. Hiermee zet de KNAW personen in de schijnwerpers die in hun vrije tijd en met eigen middelen een bijzondere wetenschappelijke prestatie leveren.meer lezen

Activiteiten Eropaf!

31-12-2015Lezingen en workshops door Eropaf en Eropaf! & CoEr zijn veel congressen, symposia, werkbijeenkomsten, master-classes en studiebijeenkomsten over aan Eropaf! gerelateerde onderwerpen. Als u dat wilt kunnen wij hier een bijdrage aan leveren.meer lezen

Zoeken in deze site

Met dank aan

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - Centram - Civic Zeeburg - Combiwel - Doras - Dynamo - Eigen Haard - Eigen Kracht Centrale - Goodwillcentra Amsterdam - Het Huurdershuis -
Van der Hoeden | Mulder - HVO Querido - Hogeschool van Amsterdam - Kessler stichting - Het R.C. Maagdenhuis - Stadsdeel Amsterdam Oost - Stadsdeel West Amsterdam - Ymere

Blog

Een verhaal uit Maastricht06-02-2014Meldpunt huisuitzettingen

Twitter

LinkedIn

Eropaf! netwerk en groep.