Eropaf! en Over Rood lanceren ‘Transformatieagenda Armoede en Schulden’

Armoede en schulden in Nederland nemen snel toe. Eropaf! en Over Rood stelden daarom een ‘Transformatieagenda Armoede en Schulden’ op voor een slimmere, humanere en goedkopere aanpak van armoede en schulden. Lees hier verder over de ‘Transformatieagenda Armoede en Schulden’

Nieuws uitgelicht

18-07-2016
Bron Eropaf!

Vacature medewerker Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen

Het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen is een initiatief van Stichting Eropaf!, voortkomend uit onze overtuiging dat huisuitzettingen te allen tijde moeten worden voorkomen. Mensen melden zich bij ons per mail en wij nemen vervolgens telefonisch contact met hen op. We nemen het niet over, maar ondersteunen de betrokkenen in het vinden van een oplossing.

We willen met het Meldpunt:

  • Huisuitzettingen voorkomen door ondersteuning te bieden bij situaties van dreigende huisuitzettingen, waarbij we zoveel mogelijk aansluiten op lokale ondersteuning (we willen fungeren als breekijzer).
  • De kwaliteit van werken verhogen door uitwisseling van kennis en ervaring met alle betrokkenen, professionals en burgers (we adviseren).
  • Het stimuleren van outreachend werken in de sociale sector door een netwerk te vormen van professionals en betrokken partijen (we werken vanuit passie).
  • Een bron van informatie bieden voor iedereen. Hier verzamelen wij alle informatie en kennis over het voorkomen van huisuitzettingen (we fungeren hierbij als kenniscentrum).

Wie zoeken we?

We zijn op zoek naar iemand die zich samen met ons met name op het eerste punt gaat richten en meldingen op zich wil nemen. We zoeken een creatieve vasthouder en doorzetter. Juist omdat we een onafhankelijke organisatie zijn, kunnen we heenkijken over de schotten en samenwerkingsafspraken, protocollen en specialisaties van bestaande partijen. Zo proberen we tot onconventionele oplossingen komen. We kunnen publieke en politieke aandacht zoeken voor een casus. We doen van alles om huisuitzetting te voorkomen, gestoeld op de overtuiging dat een gedwongen uitzetting voor niemand iets oplost.

Wat bieden we?
  • een bevredigende klus, met waarbij jouw inspanningen ertoe doen
  • veel vrijheid en ruimte voor eigen initiatief
  • coaching on the job
  • flexibele tijdsbesteding (in overleg, tussen 2 en 12 uur per week)
  • een vrijwilligersvergoeding  (en het is mogelijk om je eigen baan te creëren als je, succesvol fondsen kunt werven, van waaruit we ook jouw inspanningen kunnen belonen.)

Meer informatie?

Voor vragen over de vacature kunt u zich wenden tot Catelijne Akkermans, catelijne@eropafenco.nl, tel. 06 14656797.

Wie zijn we?

Het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen is een onderdeel van de stichting Eropaf! Eropaf! stelt vanzelfsprekendheden ter discussie van hoe systemen en organisaties met mensen omgaan, vanuit de overtuiging dat iedereen meetelt en mee kan doen. Eropaf! ontstond in 2007 als een kleine slagvaardige organisatie van vrijwilligers, voortgekomen uit De Vliegende Hollander, een onderdeel van HvO Querido dat vanaf 1998 een groot deel van de huisuitzettingen in Amsterdam wist te voorkomen. Bij het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen bieden medewerkers ondersteuning bij het voorkomen van huisuitzettingen wegens schulden. Daarbij maken ze contact met woningcorporaties, verhuurders, hulpverleners en overheden om huisuitzettingen te voorkomen. Naast het Meldpunt Voorkomen Huisuitzettingen maken ook de coöperatie Eropaf! & Co (www.eropafenco.nl) en Eropaf Ondersteuning (www.eropafondersteuning.nl) deel uit van de Eropaf-organisatie.

meer lezen

Agenda

22-09-2016Congres: inzicht in jeugdrecht.

Wie is juridisch moeder en wie is juridisch vader van dit kind? Wat betekent dat voor mijn behandelplan? Wie heeft er recht op informatie, en wanneer is er zelfs een informatieplicht? Moet ik de vader vertellen dat zijn dochter anticonceptie wenst? Als professional in de jeugdzorg is kennis van het snel veranderende jeugdrecht essentieel om uw minderjarige patiënt van dienst te kunnen zijn.

meer lezen

Activiteiten Eropaf!

31-12-2016Lezingen en workshops door Eropaf en Eropaf! & CoEr zijn veel congressen, symposia, werkbijeenkomsten, master-classes en studiebijeenkomsten over aan Eropaf! gerelateerde onderwerpen. Als u dat wilt kunnen wij hier een bijdrage aan leveren.meer lezen

Zoeken in deze site

Met dank aan

Bureau Jeugdzorg Agglomeratie Amsterdam - Centram - Civic Zeeburg - Combiwel - Doras - Dynamo - Eigen Haard - Eigen Kracht Centrale - Goodwillcentra Amsterdam - Het Huurdershuis -
Van der Hoeden | Mulder - HVO Querido - Hogeschool van Amsterdam - Kessler stichting - Het R.C. Maagdenhuis - Stadsdeel Amsterdam Oost - Stadsdeel West Amsterdam - Ymere

Blog

Wonen in een ideale wereld? Niet met 250 huisuitzettingen per maand in Vlaanderen29-06-2016

Twitter

LinkedIn

Eropaf! netwerk en groep.